Nätverk

Ett välfungerande nätverk på en arbetsplats är en nödvändighet för de flesta. Vi erbjuder hela kedjan från fiber in till huset för att sedan leverera internetaccess, LAN för fasta enheter och, kanske viktigast, Wi-Fi. Vi arbetar med ledande leverantörer och välbeprövade processer för att upprätta och garantera världsklassiga trådlösa nätverk som gör att ni med ro kan byta rum mitt under videokonferensen.

Ofta inkluderat i tjänsten

  • Brandvägg, switch och accesspunkt
  • Fiberanslutning och internetaccess
  • Installation och driftsättning
  • Kabeldragning
  • Managering och övervakning
  • Support
  • Utbyte vid behov